The Additive Manufacturing Conference of China (AMCC) 2018, guided by MIIT, Zhejiang Provincial People's Government, jointly sponsored by China Center for Information Industry Development, Zhejiang Provincial Commission of Economy and Information Technology and Hangzhou People's Government and organized by Additive Manufacturing Alliance of China, as a grand pageant for additive manufacturing industry, will build a specialized platform for technical exchanges, product display, market development and trade negotiations.

Guided by:
Ministry of Industry and Information Technology P. R. China
Zhejiang Provincial People's Government
Sponsored by:
China Center for Information Industry Development
Zhejiang Provincial Commission of Economy and Information Technology
Hangzhou People's Government
Organized by:
People's Government of Xiaoshan District, Hangzhou
Additive Manufacturing Alliance of China
Executed by:
CCID Conference & Exhibition Co., Ltd.

  • Liu Lihua
  • Gao Xingfu
  • Reinhart Poprawe
  • Lu Bingheng
  • Wang Min
  • Sun Wei
  • Fred Fischer,Stratasys
  • Li Tao
  • Ralf Frohwerk
  • Sun Huifeng
  • Zhou Meifang
  • Li Tan
  • Zuo Shiquan
  • Xue Lei
  • Li Guangsheng
  • Li Peixue
  • Ying Hua
  • Ye Musheng
  • Lu Jiawei
  • Zhang Guoqing
  • Zhang Jiazhen
  • Lin Feng
  • Ouyang An
  • Tang Ye
  • Wang Yang
  • Wang Peng
  • Chu Ruikun
  • Kevin Poon
  • Jiang Wenbo
  • Liang Dongguo
  • Xu Jianhui
  • Ma Jun
  • Zhu Xiangyang
  • Liu Jin
  • Ouyang Yang
  • Zeng Shaolian
  • Wang Xinlai
  • Lang Meidong
  • Peng Yimeng
  • Yan Yongnian
  • Dai Rujun
  • Cheng Jie
  • Hou Feng
  • Wu Jingjun
  • Yu Hui
  • Wang Lijia
  • Xiao Chengxiang
  • Hu Yanan
  • Li Xiaofei
  • Na Mingliang
  • Li Zufa
  • Qin Yi
  • Jiang Pan
  • Zhao Donglai
  • Yang Yihu
  • Gao Zhengjiang
  WeChat